Malý náhled mé knihy fotografií « Šestý smysl ». 

Podepsanou knihu v nakladatelství KANT, text Terezie Zemánková a Bruno Montpied, 173 stran ve třech jazycích, 23 × 21 cm.

Princip své tvorby Petra Šimková pregnantně vyjádřila ve francouzském názvu jedné své série Captive insaisissable, jenž lze s jistou licencí přeložit do češtiny jako "uchvácení nepolapitelného". Stejným souslovím definovala již roku 2000 téma své diplomové práce, kterou završila svá studia vizuálního umění na pařížské Sorbonně. A právě od této doby její tvorbu žene touha zaznamenat těkavé vjemy a emoce formou fotomontáží, v nichž se zároveň odráží křehkost a transparentnost skleněných vitráží, kterým se věnovala dříve, na střední umělecko-průmyslové sklářské škole v Kamenickém Šenově.

"Krutoněžné" foto-autoportréty, impresionistické fotografie z měst či zcela abstraktní fotografie vznikají jako forma jejího intimního deníku. Prchavé, avšak zároveň klíčové okamžiky se silným sentimentálním nábojem, které se staly předmětem jejího uměleckého zájmu, nelze zachytit pouhou fotkou, neboť soubor vjemů a pocitů, které je určují, je mnohem komplexnější, nežli výsek skutečnosti, jenž se vejde do jednoho záběru.

Fotografie snímané dlouhou expozicí následně metodou digitální fotomontáže kombinuje s fotografiemi přírodních struktur a městských prostorů či manualnímy zásahy přímo do fotografie, které pořídila převážně na třech, pro ni osudových místech - v Praze v Pařiži a na tropickém ostrově Bali.

Estetiku i dynamiku jejích foto-obrazů zásadně ovlivňuje techno, jež pro ni znamená mnohem víc než pouhou hudební inspiraci.


Terezie Zemánková